سیستم مدیریت فرآیند کسب‌و‌کار

BPMS: سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

مدیریت فرآیند کسب و کار، یک رویکرد مدیریتی نوین به منظور همسوسازی کلیه فعالیت‌های سازمان و در جهت جلب هر چه بیشتر رضایت مشتری است که با استفاده از فناوری و ابزارهای نوین اطلاعاتی میسر می‌شود. یک فرآیند کسب و کار شامل شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها، با ارزش افزوده است که به منظور رسیدن به یک هدف واحد سازمانی، توسط مجریان مرتبط اجرا می‌شوند لذا هدف این نوع مدیریت، بهبود مستمر فعالیت‌های سازمان است.
bpms

 

چرخه حیات مدیریت فرآیند کسب و کار شامل مراحل، با اهداف زیر است:

  • طراحی شامل شناسایی فرآیندهای موجود و طراحی فرآیند مطلوب
  • مدل‌سازی شامل شناخت زوایای مختلف فرآیند مطلوب و مدل‌سازی آن
  • پیاده‌سازی شامل انتخاب ابزارهای نرم‌افزاری جهت اجراء فرآیند مطلوب
  • نظارت شامل رهگیری و کنترل اجرای فرآیند

بهینه‌سازی شامل جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی‌شده در خصوص کارایی فرآیند و تصمیم‌گیری در خصوص روش‌های بهینه‌ کردن مستمر عملکرد آن طراحی هر یک از نرم‌افزارهای مجموعه «دیدگاه» براساس مطالعه و مدل‌سازی دقیق کسب‌وکار سازمانی انجام می‌گیرد. لذا بخشی از فرم‌ها، گردش‌های کاری و گزارشات فرآیندی در حوزه هر یک از نرم‌افزارها به صورت از پیش تعریف ‌شده طراحی، پیاده‌سازی و در اختیار مشتریان این شرکت قرار می‌گیرند.

 

علاوه براین به منظور پشتیبانی از چرخه حیات مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار و تغییرات اجتناب‌ناپذیر سازمان‌ها، شرکت چارگون امکانات و ابزارهای کاربردی را در سطح محصول یکپارچه خود در اختیار مشتریان قرار می‌دهد که از آن طریق مدیران می‌توانند کسب‌وکار سازمان مطبوع خود را به صورت سفارشی‌سازی شده راهبری نمایند.

سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب‌وکار مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. همچنین با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد ابزاری مطمئن جهت نظارت بر اجرای فرآیند و تصمیم‌سازی تغییرات مورد نیاز به منظور بهینه‌کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.