در ادامه مطالب مرتبط به آموزش BPMN به مرور Event-Based Exclusive Gateway یا درگاه رخداد در ‌‌BPMN می‌پردازیم. این درگاه مشابه Exclusive Gateway رفتار می‌کند با این تفاوت که به جای بررسی شروط بر اساس اطلاعات، شرط را بر اساس رخداد (Event) بررسی می‌کند. یعنی بر اساس اینکه چه رخدادی اتفاق بیفتد مسیر حرکت فرآیند تعیین می‌گردد.

Event-Based Exclusive Gateway

 این درگاه درواقع نشانگر یک نقطه تصمیم‌گیری است، که در آن مسیرهای خروجی بر اساس اتفاق افتادن رخدادها انتخاب می‌شوند. نه بر اساس شرط‌های حاصل از بررسی اطلاعات فرآیند. بنابراین این درگاه به جای این که تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های فرآیند باشد، مبتنی بر رخداد است.

از آنجا که درگاه رخداد ترکیبی از درگاه و نیز رخدادهای میانی مختلف است، در زبان مدلسازی BPMN جهت نمایش آن از نمادی که ترکیب Gateway و Multiple Intermediate Event می‌باشد، استفاده شده است.

Event-Based Exclusive Gateway
Event-Based Exclusive Gateway

 

 

در این درگاه دست کم دو مسیر خروجی وجود دارد و در ابتدای هر مسیر یک رخداد میانی قرار می‌گیرد. به زبانی دیگر این درگاه در انتظار اتفاق افتادن اولین رخداد میانی بعد از خود می‌ماند.

آموزش BPMN
آموزش BPMN

با رسیدن توکن فرآیند به Event-Based Exclusive Gateway به ازای هر مسیر خروجی یک توکن ایجاد می‌شود و منتظر وقوع رخداد‌های میانی می‌شود. هر کدام از این رخدادها زودتر به وقع پیوست، کنترل فرآیند را در دست گرفته و توکن از آن خارج می‌شود و توکن سایر مسیر‌ها از بین می‌روند.

 

وبینار bpms

مثال دریافت تأیید پیش‌فاکتور

در مثال زیر که یک فرآیند ساده شده دریافت تأیید پیش‌فاکتور از مشتری است، کاربرد Event-BasedExclusive Gateway را با جزئیات مرور می‌کنیم.

فرآیند به این صورت است که پیش‌فاکتور برای مشتری ارسال می‌شود. در این شرایط تیم فروش باید منتظر بماند تا مشتری پیش‌فاکتور را تأیید کند. همچنین اگر ۵ روز از زمان ارسال پیش‌فاکتور گذشت و بازخوردی از مشتری دریافت نشد، باید با ایشان تماس گرفت و تأیید پیش‌فاکتور را به صورت شفاهی از مشتری دریافت کرد.

در نگاه اول و بدون اطلاع از وجود درگاه رویداد در BPMN احتمالاً فرآیند با استفاده از یک درگاه موازی (Parallel Gateway)  به صورت زیر ترسیم می‌شود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.
درگاه موازی (Parallel Gateway)

در این شرایط پس از انجام فعالیت ارسال پیش‌فاکتور، در درگاه موازی دو توکن تولید و به صورت موازی در رخداد زمان‌سنج (Timer) و رخداد دریافت پیام (Receive Message) در انتظار وقوع رخدادها می‌مانند. اولین رخداد (Event) که به وقوع پیوست، مسیر فرآیند را ادامه می‌دهد. اما در این طراحی توکن دیگر همچنان فعال است و در انتظار وقوع رخداد باقی می‌ماند.

به عنوان مثال اگر تأییدیه مشتری قبل از ۵ روز دریافت شود، فعالیت ارسال سفارش انجام می‌گیرد. اما چون توکن دیگر همچنان فعال است، بر اساس این طراحی بعد از انتظار ۵ روز، فعالیت اخذ تأیید شفاهی و ارسال سفارش به صورت تکراری، انجام می‌شود.

برای رفع این مشکل منطقی در طراحی فرآیند از مدل BPMN ذیل استفاده می‌شود. با طراحی این فرآیند با استفاده از درگاه رخداد، پس دریافت تأیید مشتری، توکن موجود در رخداد زمان‌سج از بین می‌رود. و باعث می‌شود فرآیند تنها از یک مسیر خارج شود.

 مثال آموزش BPMN
مثال تایید فاکتور

 

 

درخواست دموی نرم افزار BPMS دیدگاه

فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه
فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه

 

مطالب مرتبط با آموزش BPMN:

نشانگر Loop در مدلسازی BPMN

آموزش Exclusive Gateway در BPMN

آموزش Inclusive Gateway در BPMN

آموزش Gateway و Parallel Gateway در BPMN

آموزش Script Task و Service Task در BPMN

آموزش مفاهیم User Task و Manual Task در BPMN

آموزش مفاهیم Pool و Lane در زبان مدلسازی BPMN

آموزش مفاهیم Send Task و Receive Task در BPMN

آموزش Embedded Subprocess و Call Activity در BPMN

اشتراک گذاری :