در ادامه مطالب مرتبط به آموزش BPMN به مرور Parallel Gateway می‌پردازیم.

Parallel Gateway
Parallel Gateway

وبینار bpms

Gateway از عناصر پایه‌ای استاندارد BPMN محسوب می‌شود. از درگاه‌ها برای کنترل مسیر فرآیند استفاده می‌شود. درواقع درگاه‌ها (دروازه‌ها) مسیر جریان فرآیند را مشخص می‌کنند. Gateway می‌تواند به صورت همگرا یا واگرا عمل کند.

 

 

Gateway در حالت واگر یک مسیر فرآیندی ورودی می‌پذیرد و بیش از یک مسیر فرآیندی از آن خارج می‌شود.

Gateway واگرا
Gateway واگرا

در حالت همگرا، درگاه‌ها چند مسیر فرآیندی ورودی می‌پذیرند و یک مسیر فرآیندی از آن‌ها خارج می‌شود.

Gateway همگرا
Gateway همگرا

تصمیم‌گیری، ایجاد مسیر‌های فرآیندی مختلف، ترکیب کردن و به هم پیوستن مسیرهای فرآیندی از کاربردهای درگاه‌ها در یک مدل BPMN هستند. درگاه‌ها از نظر عملکردی به ۴ گروه مختلف تقسیم می‌شوند:

  1. Parallel Gateway یا درگاه موازی

  2. Exclusive Gateway یا درگاه انحصاری

  3. Inclusive Gatewayیا درگاه جامع

  4. Complex Gatewayیا درگاه پیچیده

در زبان مدلسازی BPMN از نماد لوزی برای نمایش Gateway استفاده می‌شود.

دروازه
دروازه

 

Parallel Gateway : درگاه  موازی درواقع مکانیزمی برای ایجاد مسیرهای موازی یا تجمیع مسیر‌های موازی در فرآیند ارائه می‌دهد.

Parallel Gateway مجوز یا شرطی را بررسی نمی‌کند یعنی تمامی مسیرهای خروجی بعد از آن به طور موازی انجام می‌شوند.

این درگاه دو حالت زیر را دارا است:

  • واگرا، یک ورودی و چند خروجی

  • همگرا، چند ورودی و یک خروجی

زمانی که این درگاه به منظور واگرایی استفاده شود همه مسیرهای خروجی خود را اجرا کرده و در نتیجه‌ مسیرهای موازی ایجاد می‌کند. ایجاد مسیرهای موازی بدون بررسی و کنترل هیچ گونه شرطی و بدون هیچ وقفه‌ای صورت می‌گیرد.

درگاه واگرا
درگاه واگرا

Parallel gateway در حالت همگرایی منتظر دریافت کلیه مسیرهای ورودی می‌ماند. همه‌ی مسیرها باید اجرا شده و به درگاه رسیده باشند تا فرآیند ادامه یابد.

درگاه همگرا
درگاه همگرا

برای بررسی بیشتر Parallel Gateway یک مثال را بررسی می‌کنیم. فرآیند ساده شده سفارش کالا را در نظر بگیرید.

فرآیند با دریافت یک سفارش و ثبت آن توسط فروشنده آغاز می‌شود. برای تحویل کالا نیاز است که فروشنده فاکتور مربوط به سفارش را آماده و مسئول انبار فروش کالای درخواستی را تهیه کند. هنگامی که این دو فعالیت انجام شد کالا به مشتری ارائه می‌شود.

این فرآیند می‌تواند به صورت زیر با استفاده از زبان مدلسازی BPMN طراحی شود.

مدلسازی BPMN
مدلسازی BPMN

در این روش مدلسازی فرآیند تا زمانی که فعالیت تهیه فاکتور به اتمام نرسد، فعالیت تهیه کالا صورت نمی‌گیرد. در صورتی که در عمل این دو فعالیت می‌توانند به صورت موازی انجام شوند. در این حالت فرآیند می‌تواند مانند شکل زیر مدل و اجرا شوند.

مدلسازی سفارش کالا
مدلسازی سفارش کالا

در این روش با استفاده از درگاه موازی (Parallel Gateway) فعالیت تهیه فاکتور و تهیه کالا به صورت موازی انجام شوند. اما این روش طراحی شده یک مشکل دارد. به محض اینکه هر کدام از فعالیت‌های تهیه کالا و تهیه فاکتور انجام شوند، فعالیت تحویل کالا شروع می‌شود، بدون آنکه منتظر دیگر فعالیت بماند. در صورتی که روش درست این است که هر دو فعالیت تهیه کالا و تهیه فاکتور انجام و به اتمام برسند، سپس تحول کالا صورت بگیرد. برای تکمیل و تصحیح فرآیند، آن را به روش زیر مدلسازی می‌کنیم.

مدلسازی سفارش کالا
مدلسازی سفارش کالا

در این روش مدلسازی از Parallel Gateway به صورت همگرا هم استفاده شده است بنابراین حتی اگر به عنوان مثال فعالیت تهیه کالا به اتمام برسد، فرآیند در انتظار انجام فعالیت تهیه فاکتور می‌ماند و پس از انجام آن فعالیت تحویل کالا اجرا می‌شود.

 

 

درخواست دموی نرم افزار BPMS دیدگاه

فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه
فرم درخواست دموی نرم‌افزارهای دیدگاه

 

مطالب مرتبط با معرفی نمادهای BPMN:

نشانگر Loop در مدلسازی BPMN

آموزش Script Task و Service Task در BPMN

آموزش مفاهیم User Task و Manual Task در BPMN

آموزش مفاهیم Pool و Lane در زبان مدلسازی BPMN

آموزش مفاهیم Send Task و Receive Task در BPMN

آموزش Embedded Subprocess و Call Activity در BPMN

BPMN چیست؟
BPMN چیست؟
اشتراک گذاری :