پرش به محتوای اصلی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بخش مهمی از تولید ناخالص کشور را شامل می‌شود و به عنوان یک صنعت مادر نقش مهمی در اقتصاد کشورمان دارد. طیف وسیع سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه‌های مختلف این صنعت فعالیت‌ می کنند با مکانیزاسیون فرآیندهاشان به بهره‌وری و توسعه بیشتر دست پیدا می‌کنند.

کاربردهای مهم نرم‌افزار BPMS دیدگاه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه با ارائه نسل جدید نرم‌افزار BPMS، راهکارهای خاص منظوره را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مکانیزه و پیاده‌سازی می‌کند.

پیاده‌سازی فرآیندهای مهم صنایع پتروشیمی با نرم‌افزار BPMS دیدگاه

تجربه مشتریان چارگون در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

مزیت‌ نرم‌افزارهای دیدگاه در صنعت پتروشیمی