پرش به محتوای اصلی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بخش مهمی از تولید ناخالص کشور را شامل می‌شود و به عنوان یک صنعت مادر نقش مهمی در اقتصاد کشورمان دارد. طیف وسیع سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه‌های مختلف این صنعت فعالیت‌ می کنند با مکانیزاسیون فرآیندهاشان به بهره‌وری و توسعه بیشتر دست پیدا می‌کنند.

کاربردهای مهم نرم‌افزار BPMS دیدگاه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
راهکار مدیریت فرآیندهای دیدگاه با ارائه نسل جدید نرم‌افزار BPMS، راهکارهای خاص منظوره را در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مکانیزه و پیاده‌سازی می‌کند.

چه درصدی از صنایع مهم از دیدگاه استفاده می‌کنند؟

مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بر پایه مزیت‌هایی مانند یکپارچگی و انعطاف‌پذیری، در صنایع متنوعی پیاده‌سازی شده است. مدیران حوزه‌های مختلف سازمان از نرم‌افزارهای دیدگاه برای کارآیی بیشتر و بهره‌ور کردن سازمان خود استفاده می‌کنند.

پیاده‌سازی فرآیندهای مهم صنایع پتروشیمی با نرم‌افزار BPMS دیدگاه

درخواست دمو

اتوماسیون اداری مدیریت منابع انسانی مدیریت لجستیک مدیریت مالی و حسابداری مدیریت فرایند ها و Bpms
اتوماسیون اداری

دیدگاه، فراتر از یک ابزار صرف برای مکانیزاسیون فرآیندهای اداری، راهکاری جامع و بومی برای ارتقای کارایی و اثربخشی سازمان شماست.

اطلاعات بیشتر
مدیریت منابع انسانی

چارگون با نگاهی فرآیندمحور به مدیریت منابع انسانی، سیستم‌های جامع دیدگاه را برای پوشش مکانیزه تمامی فرآیندهای این حوزه از زمان جذب نیرو تا خاتمه قرارداد و بازنشستگی ارائه کرده است.

اطلاعات بیشتر
مدیریت لجستیک

اداره کارآمد انواع انبارها با پراکندگی جغرافیایی، کنترل دقیق ورود و خروج کالاها، پیگیری و رهگیری موجودی کالا و وضعیت اموال و دارایی‌های ثابت، نیازمند سیستم‌های کارآمد و متناسب با فناوری روز است.

اطلاعات بیشتر
مدیریت مالی و حسابداری

مجموعه نرم افزارهای مدیریت مالی «دیدگاه»، با ایجاد بستری یکپارچه تمام فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهد.

اطلاعات بیشتر
مدیریت فرایند ها و Bpms

مجموعه نرم‌افزاری “دیدگاه” با ارائه سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسب و کار، ابزارهای متعددی برای طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی در اختیار شما قرار می‌دهد.

اطلاعات بیشتر