کارگاه‌ آموزشی استقرار سیستم‌های حوزه‌ لجستیک دیدگاه در دانشگاه پیام نور استان مرکزی و مراکز تابعه‌ این استان برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، استقرار سیستم‌های حوزه‌ لجستیک در دانشگاه پیام نور و کلیه مراکز و واحدهای استانی آن پروژه‌ای است که از سال گذشته آغاز شده و قرار است طی آن، نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات و انبار و حسابداری انبار دیدگاه در 500 مرکز اصلی و واحدهای فرعی این دانشگاه در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی می‌شوند.
در ادامه این پروژه که از 25 مردادماه برای استقرار نرم‌افزارها در مراکز استانی و واحد فرعی آغاز خواهد شد، کارشناسان چارگون با برگزاری کارگاه‌های آموزشی چگونگی کارکرد سیستم و بهره‌برداری از نرم‌افزارها را به کاربران دانشگاه پیام نور سراسر کشور آموزش می‌دهند.
اواخر هفته گذشته خانم‌ها عارفه خدادادی، راضیه حسین‌مردی و‌ پریسا سوهانی از کارشناسان استقرار راهکار لجستیک چارگون در کارگاهی یک‌روزه، آموزش‌های کاربردی نرم‌افزارهای دیدگاه را در دانشگاه پیام نور استان مرکزی آموزش دادند.
در این کارگاه، چگونگی بکارگیری و همچنین کارآیی فیچرهای مختلف نرم‌افزارهای لجستیک دیدگاه در مرکز و 12 واحد فرعی دانشگاه پیام نور استان مرکزی به کاربران این دانشگاه آموزش داده شد.

اشتراک گذاری :