کلاس‌های آموزشی حوزه نرم‌افزارهای مکاتبات شرکت چارگون در سه بخش دبیرخانه، کارشناسان و مدیران چهارم تا ششم اسفندماه در مرکز آموزش چارگون برای رابطین IT صندوق بازنشستگی کشور برگزار شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آموزش رابطین IT صندوق بازنشستگی کشور‌
به گزارش روابط عمومی چارگون، بهروز انتظاری- مدیر برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌‌های صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به تغییرنگرش سازمانی مدیران این صندوق به استفاده بهینه و همه جانبه از فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: با تغییر مدیریت در صندوق بازنشستگی کشور استفاده از فناوری اطلاعات با هدف توسعه اتوماسیون اداری در ساختار این صندوق در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: مدیریت صندوق بازنشستگی برای استقرار فناوری در ساختار سازمان، تغییر سرورها و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و آموزش به کاربران استانی خود را در اولویت قرار داده است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه سیستم‌‌های صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به برگزاری سه روزه‌‌ کلاس‌های آموزشی نرم‌افزارهای مکاتبات در مرکز آموزش چارگون خاطر نشان کرد: برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای اجرایی اتوماسیون اداری استان‌ها رابطین IT استان‌ها را در یک مکان گردهم جمع کردیم و تیم فنی چارگون بهترین و موثرترین آموزش‌ها را به این کاربران ارائه کردند تا هرکدام در استان خود بتوانند مباحث مورد نظر را به سایر کاربران آموزش دهند.
وی همچنین به علاقه مدیران صندوق بازنشستگی کشور به استفاده از دیدگاه همراه چارگون اشاره کرد و گفت: بودجه خرید کاغذ در صندق بازنشستگی برای سال آینده کاهش چشمگیر داشته است .همین امر نشانه‌ای از عزم راسخ مدیران ارشد مجموعه برای توسعه فناوری اطلاعات در سازمان است که قطعا برای عملیاتی شدن این هدف به همکاری  تیم فنی چارگون نیازمندیم.

اشتراک گذاری :