دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه، در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش با خرید نرم‌افزار مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون‌ سازمانی در حوزه زیرساخت در نظر دارد تا ساختار سازمانی خود را مکانیزه و گردش اطلاعات و دسترسی به آنها را برای مدیران و کاربران خود بهینه کند.
لازم به ذکر است که طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف سازمانی از جمله نامه اداری، فرم‌های پویا، فکس، نامه پست الکترونیک، پیش‌نویس و تعاملات شخصی در کنار هم و همچنین امکان تعریف گردش کار و انتساب مستندات مختلف به چرخه‌های از پیش تعیین‌شده نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه را به یک زیرساخت قوی و کامل برای رفع کلیه نیازهای سازمان تبدیل کرده است.
گفتنی است از سوی چارگون مدیریت این پروه به جناب آقای خشایار پاکفر واگذار شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش می‌توانید به آدرس اینترنتی www.raiau.ac.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :