اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری از مجموعه دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

ارائه نرم‌افزارهای اتوماسیون اداری دیدگاه به اداره کل میراث فرهنگی زنجان

به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان نرم‌افزار مکاتبات چارگون را باهدف حذف کاغذ از ساختار اداری، تسهیل در تعاملات برون‌سازمانی، امکان sync اطلاعات پایگاه‌های داده مختلف و ارتباط درون سازمانی با سایر واحدها و همچنین پشتیبانی از مستندات خود تهیه کرده است‌.
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان همچنین از خدمات سرویس ارسال و دریافت ایمیل نیز بهره می‌برد .
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی شرکت چارگون به جناب آقای مهدی راد محول شده است.
وب سایت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با آدرس https://province.ichto.ir/zanjan/ برای کسب اطلاعات بیشتر در دسترس است.

اشتراک گذاری :