اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون قرارگرفت.

etma

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران در سال ۱۳۶۷ به ثبت رسید و فعالیت این اتحادیه به صورت قانونی در جهت همیاری و همکاری با شرکت‌های تعاونی عضو و یا اتحادیه‌های استانی آغاز شد.
با توجه به اهداف بخش تعاون که در فصل اول قانون تعاون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۷ از طرف مجلس شورای اسلامی آمده است، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران به منظور تحقق اهداف یاد شده شکل گرفته و تاکنون در راستای توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها گام‌های شایسته‌ای بر داشته است.
اتحادیه شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان که درسال ۱۳۶۷ به منظور تهیه و توزیع کالا و مایحتاج مورد نیاز شرکت‌های تعاونی مصرف فرهنگیان و در راستای کمک به امور معیشتی و رفاهی تاسیس شده است و مشتمل بر ۶۲۰ تعاونی مصرف است.
وب سایت اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران با آدرس https://www.etma.ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :