اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی سازی نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار از حوزه لجستیک دیدگاه، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.
به گزارش روابط عمومی چارگون، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان از کاربران قدیمی دیدگاه است که پرسنل آن تجربه بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه، ‌نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، بودجه و اعتبارات و حسابداری مالی و نرم‌افزارهای پرسنلی، حضورو غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی دیدگاه را در کارنامه خود دارند.
بنابراین گزارش، اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان که تجربه بهره‌گیری از نرم‌افزارهای لجستیک مجموعه دیدگاه را داشته در اقدامی جدید، نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار را از این راهکار خریداری کرده است تا با بهر‌ه‌گیری از آن بتواند در سیستم انبارداری کالاهای خود پویایی ایجاد کند.
گفتنی است؛ نرم‌افزار انبار و حسابداری انبار به عنوان حلقه مرکزی راهکار لجستیک دیدگاه، موجودی و جابجایی کالاهای مصرفی سازمان را مدیریت می‌کند. این سیستم با مکانیزه کردن فرآیندهای کاری مرتبط با انبارداری و کنترل موجودی انبارها، مدیریت این بخش از فعالیت سازمان را تسهیل می‌کند.
گفتنی است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای مهدی راد واگذار شده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :