کارخانه داروسازی سبحان اونکولوژی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: دیدگاه همراه پاسخی است مثبت به نیاز مدیران و کارشناسان بهره بردار از مجموعه نر‌م‌افزارهای دیدگاه تا بتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی به راحتی به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد: مدیران کارخانه داروسازی سبحان اونکولوژی نیز با خرید دیدگاه همراه چارگون درتلاشند تا گردش اطلاعات در کسب و کارسازمانی خود را به بهترین شکل، فراهم کنند.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: کارخانه داروسازی سبحان اونکولوژی از مشتریان قدیمی چارگون است که از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در حوزه اتوماسیون اداری بهره‌ می‌برند.
گفتنی است،‌ سبحان انکولوژی اولین شرکت تولید کننده فرآورده‌های تزریقی ضد سرطان در خاور میانه است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این کارخانه می‌توانید به آدرس ‌ https://www.sobhanpharma.com مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :