پارک فناوری پردیس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مالی دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، پارک فناوری پردیس از جمله مشتریان قدیمی چارگون است که نرم‌افزارهای متعدد دیدگاه در راهکارهای لجستیک، اتوماسیون اداری، زیرساخت، منابع انسانی و مدیریت فرآیندها در آن نصب و راه اندازی شده‌اند.
پارک فناوری پردیس در همکاری تازه خود با چارگون، ‌2 نرم‌افزار خزانه‌داری و بودجه و اعتبارات را برای استقرار در این مجموعه برگزیده است.
نرم‌افزارهای مالی دیدگاه در بستری یکپارچه کلیه فرآیندهای امور مالی سازمان را پوشش می‌دهند. در این بین، نرم‌افزار خزانه‌داری مدیریت تمامی فرآیندهای مربوط به انواع دریافت‌ها و پرداخت‌ها، تضامین، تنخواه، مدیریت اسناد دریافتی و پرداختی و آگاهی از شرایط لحظه‌ای مالی را برعهده دارد. نرم‌افزار بودجه و اعتبارت نیز، فرآیند بودجه‌ریزی و کنترل مانده اعتبارات را به خوبی و در ارتباط با سایر نرم‌افزارهای این حوزه مدیریت می‌کند.
گفتنی است از سوی چارگون جناب آقای مهدی راد مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :