با ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارآموزش از حوزه منابع انسانی، منطقه آزاد ارس همکاری خود را با شرکت چارگون توسعه داده است.

گسترش همکاری با منطقه آزاد ارس در حوزه نرم‌افزارهای منابع انسانی

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، در شمالغرب ایران در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است. براساس مصوبه هیات وزیران درسال 84 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه می شد که در سال 87 ،محدوده این منطقه به 51 هزارهکتار شامل بخشهایی از 2 شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش یافت.

وب سایت منطقه آزاد ارس با آدرس https://www.arasfz.ir/ در دسترس است.

اشتراک گذاری :