پروژه استقرار مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه  در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با نصب نرم‌افزارهای مکاتبات، پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، حسابداری مالی، انبار و اموال با موفقیت به پایان رسید.

از دلایل مورد نیاز این سازمان برای استفاده از سیستم اتوماسیون اداری می‌توان به پیگیری راحتتر مکاتبات و صرفه جویی در کاغذ اشاره کرد.
این سیستم در ستاد مرکزی و مراکز شهرستان‌ها راه‌اندازی شده و از منافع ایجادشده در سازمان به واسطه راه‌اندازی نرم‌افزار یادشده می‌توان به ارسال مکاتبات بین ستاد و مراکز شهرستان‌ها از طریق سیستم مکاتبات دیدگاه و سهولت در پیگیری و جستجو گزارشگیری نامه‌ها، دسترسی به کلیه احکام پرسنلی، مشاهد کارکرد حضور پرسنل و آرشیو مرخصی‌ها و ماموریت‌ها و فیش حقوقی داخل سیستم و حسابداری انبار و لیست اموال به صورت متمرکز اشاره نمود.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

از دلایل انتخاب چارگون می‌توان به ارائه راهکارهای مبتنی بر وب از طرف شرکت چارگون در کلیه حوزه‌های نرم‌افزاری و استفاده از مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه از طرف سازمان و ادارات زیرمجموعه کل کشور اشاره کرد.
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در سال 1355 با عنوان صندوق کارآموزی رسمأ فعالیت خود را آغاز کرد و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی به ارائه آموزشهای فنی و حرفه‌ای پرداخت و در سال 1359 به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تغییر نام داد.این اداره در حال حاضر زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فعالیت می کند و از آنجایی که توسعه روزافزون و مرکز آموزشی دسترسی کارآموزان را به آموزش های فنی و حرفه ای آسان تر کرده است،اما احساس نگرانی از افت کیفیت آموزش ها رویکرد این اداره کل را هم اکنون به سمت ارتقای کیفی آموزش ها و آموزشهای منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف داشته است.اما اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در حال حاضر با تغییر سیاستها و استراتژیهای خود با هدف بهبود کارایی نظام آموزشی، برنامه‌های عملیاتی آموزش خویش را در راستای ۵ محور بنا کرده است :

  • ارتقاء کیفیت آموزش
  • برنامه ریزی و اجرای آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال و انطباق با نیازهای بازار کار
  • استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی
  • تلاش برای تربیت نیروی برای کار و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی
  • افزایش امکان دسترسی افراد جامعه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در قالب آموزش‌های سیار

اطلاعات تکمیلی از طریق سایت به آدرس https://zntvto.ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :