پروژه‌های مختلفی از سوی تیم فنی و استقرار چارگون در سازمان‌ها و شرکت‌های مشتری به اتمام رسید.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، مدیران پروژه واحد استقرار چارگون توانستند در مدت کمتر از دوماه، ده‌ها پروژه‌ را در سازمان‌های مشتری عملیاتی کنند که از آن جمله می‌توان به اتمام استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه، فکس، حسابداری مالی، پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد در شرکت ستاره عمران زمین و نصب نرم‌افزار مکاتبات و سرویس‌های دریافت و ارسال ایمیل و ECE در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی اشاره کرد.
تیم استقرار چارگون همچنین نصب نرم‌افزار مکاتبات و سرویس‌های دریافت و ارسال ایمیل،تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و تبادل اطلاعات درون سازمانی Sync را در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه و استقرار نرم‌افزارهای پرسنلی، آموزش را در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی به پایان رساند.
این تیم توانست در شرکت مدیریت توسعه پایدار فضای میرا، استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، دیدگاه همراه و نصب نرم‌افزار مکاتبات، دیدگاه همراه، فکس، ECE در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک را با موفقیت به پایان برساند.
بنابراین گزارش، تیم استقرار چارگون، نرم‌افزار مکاتبات، دیدگاه همراه، ECE را در پروژه شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، نرم‌افزار مکاتبات و سرویس‌های فکس، Sync را در مرکز بهداشت غرب اهواز و نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد را در شرکت خدمات بیمه‌ای پشتوانه آینده‌سازان عملیاتی کردند.
در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی نیز پروژه‌های مختلفی از سوی چارگون اجرایی شدند که از آن جمله می‌توان به استقرار نرم‌افزار مکاتبات، دیدگاه همراه، فکس، ECE در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، نرم‌افزار مکاتبات، فکس، ECE در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهبنان اشاره کرد.
تیم فنی چارگون همچنین عملیاتی شدن نرم‌افزار دیدگاه 5، دیدگاه همراه، فکس را در دو شرکت دارویی به‌بان شیمی و شرکت داروسازی فارابی، نصب نرم‌افزار مدیریت اسناد در شرکت کارگزاری آبان و استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، فکس، مدیریت کارها، مدیریت جلسات را در موسسه حسابرسی مفید راهبر به پایان رساند.

اشتراک گذاری :