پرش به محتوای اصلی

بانک توسعه صادرات ایران

سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب و کار مجموعه نرم افزاری «دیدگاه» شامل ابزارهای متعددی به منظور طراحی و مدیریت گردش فرم‌های سازمانی است. این راهکار با در اختیار قرار دادن گزارش‌های متعدد، ایزار مطمئن نظارت بر تصمیم‌سازی، اجرای تغییرات و بهینه کردن فرآیندهای کاری سازمان محسوب می‌شود.

خانم مهندس ندا میرمعزی مسئول دایره امکان‌سنجی و شناخت بانک توسعه صادرات ایران:

با پیاده‌سازی نرم‌افزارهای دیدگاه مطمئن هستیم که جهش فوق‌العاده‌ای در بهره‌وری سازمانی بانک را شاهد خواهیم بود.

اثربخشی مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در بانک توسعه صادرات ایران

مهندس محمدزاده رییس اداره امور کارکنان بانک توسعه صادرات ایران

راه‌اندازی نرم‌افزارهای منابع انسانی دیدگاه در بانک توسعه صادرات ایران منشاء تحولات و افزایش بهره‌وری بوده و چارگون به عنوان همراه و همکاری خوب و متخصص، نقش بسزایی در دستیابی به این موفقیت داشته است.

محورهای همکاری بانک توسعه صادرات ایران با چارگون

راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه

سیستم‌های حوزه اتوماسیون اداری مجموعه دیدگاه شامل نرم‌افزارهای مکاتبات اداری و نرم‌افزار جلسات در بانک توسعه صادرات ایران پیاده‌سازی شده است. اپ مکاتبات دیدگاه همراه نیز به مدیران و کارکنان این بانک امکان داد بدون محدودیت زمانی و مکانی، فرآیندهای مکاتبات سازمان را دنبال کنند و در کلیه شعب و نمایندگی‌ها سیستم یکپارچه مکاتبات را مورد بهره‌برداری قرار دهند.

راهکار مالی حسابداری و لجستیک دیدگاه

بانک توسعه صادرات ایران جهت مدیریت کارآمدتر امور اداری در بخش‌های دیگری مثل مالی، حسابداری و مدیریت اموال و انبار همکاری خود را با چارگون توسعه داد. نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات و قراردادها از حوزه مالی و نرم‌افزارهای خرید و تدارکات، اموال و دارایی‌های ثابت و انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک دیدگاه در بانک توسعه صادرات ایران پیاده‌سازی شده‌اند.

راهکار مدیریت یکپارچه منابع انسانی دیدگاه

سیستم‌های یکپارچه منابع انسانی دیدگاه که قابلیت پوشش فرآیندهای مدیریت کارکنان از جذب تا بازنشستگی را دارند انتخاب مدیران این بانک برای سیستم مدیریت منابع انسانی بوده است. انعطاف‌پذیری دیدگاه و پوشش یکپارچه نیازهای بانک و شعب آن در سراسر کشور موجب پیاده سازی نرم‌افزارهای تشکیلات سازمانی، پرسنلی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب، آموزش، ارزیابی عملکرد، مدیریت مزایا، بازنشستگی و سیستم‌های رفاهی شده است.