کارشناسان چارگون برای بررسی چگونگی کارکرد مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه و گفت‌وگو و تعامل با کاربران این نرم‌افزارها به صورت داوطلبانه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور پیدا کردند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

علیرضا صفری –مسئول حساب دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: به دنبال طرح شرکت چارگون برای تعامل داوطلبانه با مشتریان و بررسی روال‌ها و کارکردهای مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه در سازمان‌های مشتری،‌ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حضور یافتیم. خوشبختانه در تعامل با مدیران و کاربران دیدگاه متوجه شدیم از مجموعه دیدگاه رضایت کامل دارند.
وی ادامه داد: خوشبختانه این سطح از تعاملات با مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین به افزایش 1000 کاربر جدید برای مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه، منجر شد.
به گفته وی، با احتساب کاربران جدید،‌ تعداد بهره‌برداران مجموعه دیدگاه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به 3000 نفر افزایش می‌یابند.
مسئول حساب دانشگاه علوم پزشکی قزوین خاطرنشان کرد: این دانشگاه در حال حاضر از کاربران نرم‌افزارهای راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه است.
صفری ادامه داد: در گفت‌وگو با مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین مقرر شد تا در سال آینده،‌ برگزاری کلاس‌های بازآموزی، بررسی روال‌ها و روش‌های بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های دیدگاه و … برای کاربران این دانشگاه عملیاتی شوند.

اشتراک گذاری :