بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل از مشتریان قدیمی چارگون است که پیش از این نیز از نرم‌افزار مکاتبات حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه بهره برده است.
دیدگاه همراه این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار خود و در هر زمانی بتوانند به امور مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.
گفتنی است؛ آقای مصطفی حصامی مدیریت این پروژه را از سوی شرکت چارگون برعهده دارد.

اشتراک گذاری :