مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باخرید نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری (مکاتبات، فکس، ایمیل، تقویم وجلسات، مدیریت کارها و مدیریت فایل‌ها و اطلاعات) به جمع مشتریان چارگون پیوست.

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به جمع مشتریان چارگون پیوست

بر اساس لایحه قانونی شورای انقلاب درخصوص هماهنگی، تمرکز و ادغام سازمان و بودجه مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور، مرکز ملی تحقیقات علمی کشور در سال 1359 هجری خورشیدی به تصویب این شورا رسید. پس از بازگشایی دانشگاهها و تجدید فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، نیاز مبرم به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه خودکفایی علمی و صنعتی با توجه به تبعات جنگ تحمیلی شدیداً احساس می­شد. لذا آیین‌نامه اجرایی مرکز ملی تحقیقات علمی کشور به منظور تحقق اهداف: بررسی و شناخت نیازهای تحقیقاتی، تعیین اولویت‌های تحقیقاتی کشور، ارائه خدمات علمی و فنی، برقراری همکاری علمی و ارتباطات بین‌المللی با مراکز تحقیقاتی و علمی داخلی و خارجی و ایجاد هماهنگی در زمینه مسایل تحقیقاتی بین مراکز مختلف پژوهشی، به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالیِ وقت تهیه شد و در شورای پژوهشهای علمی کشور در تاریخ 1363/4/20به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، نام «مرکز ملی تحقیقات علمی کشور» به «مرکز تحقیقات علمی کشور» تبدیل شد.

در سال 1370 اساسنامه، نمودار سازمانی و شرح وظایف «مرکز تحقیقات علمی کشور» در قالب پژوهشکده به تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالیِ وقت رسید و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز کار خود را در قالب پنج گروه علمی: «شناخت و سنجش تحقیقات»، «برنامه‌ریزی و هماهنگی تحقیقات»، «مطالعات و تحقیقات بین‌الملل»، «سیاست علمی» و «پژوهش نشریات» شروع کرد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

در سال 1380 این مرکز به نام «مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور» تغییر نام پیدا کرد. در سال 1383 نیز با توجه به تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (عتف ) ، اساسنامه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تغییر پیدا کرد و براساس آن مرکز با هدف توسعه و گسترش پژوهشهای مورد نیاز وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در زمینه سیاست‌گذاری علمی و پژوهشی کشور و زمینه‌سازی مناسب فرهنگی برای گسترش فعالیتهای علمی و پژوهشی در سطح جامعه به کار خود ادامه داد.

این مرکز به دلیل سطح بالای مکاتبات خود و همچنین تحت وب بودن، امنیت و آموزش و پشتیبانی مناسب چارگون را انتخاب کرده است.

جهت آشنایی بیشتر با این مرکز می‌توانید به وب‌سایت https://www.nrisp.ac.ir/ مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :