اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس نرم‌افزار حسابداری تعهدی از حوزه مدیریت مالی دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمید رضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این اداره کل، بیش از 4 سال است که از محصولات چارگون در حوزه‌های مختلف اتوماسیون اداری، منابع انسانی و زیرساخت و مالی بهره می‌برد.
وی ادامه داد: مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم نیز تصمیم گرفته‌اند تا در جهت اجرای مصوبه دولت برای پیاده‌سازی نظام مالی جدید، حسابداری تعهدی را با استفاده از نرم‌افزار مالی دیدگاه در ساختار سازمانی خود اجرایی کنند.
به گفته وی،نرم‌افزار مالی مجموعه نرم‌افزارهای دیگاه با ارائه راهکارهای متنوع و ابزارهای ساده امکان اجرای انواع نظام‌های مالی دولتی را فراهم می‌کند.
کارشناس فروش محصول چارگون تاکید کرد:اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم در حوزه اتوماسیون اداری از نرم‌افزارهای مکاتبات و جستجو و گزارش‌گیری در فایل متن، در حوزه زیرساخت از سرویس تبادل اطلاعات برون‌سازمانی (ECE/Link)، در حوزه مالی ازنرم‌افزارهای حسابداری مالی و در حوزه مدیریت منابع انسانی از نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد و مکانیزاسیون گردش اداری استفاده می‌کند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به ادرس اینترنتی www.qomtvtoportal.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :