پارک فناوری پردیس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای تکمیلی سیستم جامع دیدگاه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، پارک فناوری پردیس از جمله مشتریان قدیمی چارگون است که از نرم‌افزارهای متعدد دیدگاه در راهکارهای لجستیک، اتوماسیون اداری، زیرساخت، منابع انسانی و مدیریت فرآیندها و مالی بهره می‌برد.
پارک فناوری پردیس در همکاری تازه خود، بخش دیگری از نرم‌افزارهای دیدگاه را در ساختار خود تکمیل کرد.
جمع‌دارهمراه از راهکار لجستیک، قردادها از راهکار مالی و نرم‌افزارهای آموزش، ارزیابی عملکرد، پیشنهادات و تشکیلات سازمانی از راهکار منابع انسانی و دیدگاه همراه محصولاتی جدیدی هستند که مدیران پارک فناوری پردیس برای نصب و راه‌اندازی،‌ برگزیده‌اند.
گفتنی است از سوی چارگون جناب آقای مهدی راد مدیریت این پروژه را برعهده دارد.

اشتراک گذاری :