شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی برنامه موبایلی جلسات دیدگاه تحت وب،‌ همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

علیرضا کشاورز، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: این شرکت، پیش از این با هدف ایجاد تحول در ساختار اداری خود نرم‌افزار مکاتبات و جلسات از راهکار اتوماسیون اداری و سرویس‌های دریافت و ارسال ایمیل و فکس و دیدگاه همراه را خریداری کرده بود. در حال حاضر مدیران این شرکت به توسعه دامنه نفوذ نرم‌افزارهای دیدگاه در این مجموعه تصمیم گرفته‌اند.
وی ادامه داد: انتخاب جدید مدیران شرکت اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان، برنامه موبایلی جلسات دیدگاه بوده است که با هدف مدیریت بهینه زمان و کارآمدسازی جلسات این شرکت تهیه شده است.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون، این اپلیکیشن، ابزاری موثر برای آرشیو اطلاعات، سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌هاست که بخش‌هایی از قابلیت‌های نرم‌افزار جلسات دیدگاه را پوشش می‌دهد.
کشاورز خاطر نشان کرد: این اپلیکیشن می‌تواند کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه شامل رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات و مسائل پس از برگزاری جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و تبدیل صورت‌جلسه به نامه و ..را تحت پوشش قرار دهد.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

اشتراک گذاری :