شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها در فهرست مشتریان چارگون جای گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

علیرضا کشاورز، کارشناس فروش محصول در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون گفت: شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در نخستین گام، نرم‌افزارهای مکاتبات5، مدیریت اسناد، جلسات و همچنین دیدگاه همراه را برای نصب و راه‌اندازی در مجموعه خود برگزیده است.
وی ادامه داد: نرم‌افزار مدیریت فرآیندها و همچنین سرویس‌های دریافت و ارسال فکس و تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE از دیگر محصولات مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه هستند که برای استقرار در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت انتخاب شده‌اند.
کشاورز با اشاره به مزیت‌های نرم‌افزار جلسات دیدگاه اضافه کرد: این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را ممکن می‌کند.
این سیستم، ابزاری موثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌ها است. کلیه مراحل مربوط به تشکیل یک جلسه، از رایزنی‌های پیش از جلسه، تعیین دبیر جلسه، جستجوی زمان آزاد برای تشکیل جلسه و ورود اطلاعات دستور جلسات گرفته تا مسائل پس از تشکیل جلسه مانند تخصیص وظایف مرتبط با صورت‌جلسه و تبدیل صورت‌جلسه به نامه در این سیستم تحت پوشش قرار می‌گیرد.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

اشتراک گذاری :