شرکت داروسازی الحاوی با فروش لیسانس نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

حضور شرکت داروسازی الحاوی در جمع مشتریان چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

شرکت داروسازی الحاوی با فروش لیسانس نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.
به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت دارو سازی الحاوی در سال ۱۳۴۶ تاسیس شد و با ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات خود از مدرن‌ترین تجهیزات صنعتی و بیش از ۲۰۰ نیروی تخصصی داروسازی بهره گیری کرد و امروز ۳۸ نوع داروی متفاوت را در سال جهت تامین نیاز داخلی و همچنین بازارهای صادراتی عرضه می‌کند.
وب سایت شرکت داروسازی الحاوی با آدرس http: //www. alhavipharma. com در دسترس است.

اشتراک گذاری :