دانشگاه آزاد واحد ملارد با فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در جمع مشتریان چارگون قرار گرفت.

دانشگاه آزاد واحد ملارد به جمع مشتریان چارگون پیوست

به گزارش روابط عمومی چارگون، این واحد با تصویب هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در اسفند ۱۳۹۰ از مرکز آموزشی به واحد دانشگاهی ارتقاء پیدا کرد. قبل از آن نیز به مدت ۳سال با عنوان مرکز ملارد زیر نظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس فعال بوده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دارای دو ساختمان آموزشی است و اینک در این زمان کوتاه با رشدی چشمگیر از نظر فیزیکی و علمی گام در مسیر پیشرفت هرچه بیشتر نهاده است.

وب سایت این دانشگاه با آدرس http: //iaumalard. ac. ir/ در دسترس است.

اشتراک گذاری :