نرم‌افزارهای مالی دیدگاه در مدت 5 روز در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی و مراکز آن در 9 شهر این استان از سوی چارگون عملیاتی شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، فرآیند استقرار نرم‌افزار حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات برای پوشش‌ فعالیت‌های جاری شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از روز شنبه 23 بهمن‌ماه آغاز شده است.
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی از مشتریان جدید چارگون است که نرم‌افزارهای متعددی را از راهکارهای مختلف مجموعه دیدگاه خریداری کرده است.
این شرکت در نخستین همکاری خود علاوه بر خرید نرم‌افزارمکاتبات5 و سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و سرویس اطلاعات برون سازمانی ECE،‌ نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات سازمانی، حضورو غیاب و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار، اموال و دارایی‌های ثابت و خرید و تدارکات از راهکار لجستیک ونرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات، حسابداری مالی و قراردادها را از راهکار مالی خریداری کرده است.
فرآیند استقرار نرم‌افزار حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی و مراکز تابعه آن را هانی کرمی_کارشناس استقرار مالی چارگون برعهده داشته است.
گفتنی است؛ استقرار نرم‌افزار قراردادها از راهکار مالی دیدگاه نیز تا پایان امسال در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی عملیاتی خواهد شد.

اشتراک گذاری :