اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه به جمع مشتریان چارگون پیوست.

urmiachto

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، حمیدرضا ربطی، کارشناس فروش محصول تاکید کرد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی، نرم‌افزار مکاتبات چارگون را با هدف حذف کاغذ از ساختار اداری، تسهیل در تعاملات برون‌سازمانی، امکان sync اطلاعات پایگاه‌ داده‌های مختلف و ارتباط درون سازمانی با سایر واحدها و همچنین پشتیبانی از مستندات خود تهیه کرده است‌.
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی همچنین از خدمات سرویس ارسال و دریافت ایمیل و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE نیز بهره می‌برد .
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون به مهدی راد واگذار شده است.
برای اطلاعات بیشتر درباره اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی می‌توانید به آدرس اینترنتی https://www.wazchto.ir مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :