دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه درفهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز نرم‌افزارهای مکاتبات در حوزه اتوماسیون اداری، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون‌ سازمانی در حوزه زیرساخت را از چارگون خریداری کرده است.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز با هدف کاهش مکاتبات کاغذی و ایجاد یکپارچگی سازمانی سیستم مکاتبات، فکس و ECE چارگون را تهیه کرده‌ است.
این واحد دانشگاهی، مکاتبات خود را به صورت کامل الکترونیکی کرده است و مطمئنا ویژگی‌های متعدد نرم‌افزار مکاتبات چارگون از جمله طراحی یکپارچه و پشتیبانی از عملیات و مستندات مختلف از جمله نامه اداری، فکس، نامه پست الکترونیک و.. کلیه نیازهای این مجموعه را برطرف خواهد کرد.
گفتنی است از سوی چارگون، ‌جناب‌ آقای مهدی راد مدیریت این پروژه را بر عهده دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دانشگاه آزاد اسلامی الگودرز می‌توانید به آدرس اینترنتی https://www.iau-aligudarz.ac.i مراجعه کنید.

اشتراک گذاری :