دانشگاه محقق اردبیلی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، دانشگاه محقق اردبیلی پیش از این نیز نرم‌افزارهای مختلفی از حوزه اتوماسیون اداری، منابع انسانی، مالی و لجستیک دیدگاه را برای نصب و راه‌اندازی در ساختار اداری خود انتخاب کرده بود.
مدیران این دانشگاه در نخستین همکاری خود با چارگون نرم‌افزار مکاتبات از حوزه اتوماسیون اداری، نرم‌افزارهای اموال و دارایی‌های ثابت، خرید و تدارکات، انبار و حسابداری انبار از حوزه لجستیک و نرم‌افزارهای حسابداری مالی و بودجه و اعتبارات از حوزه مالی را انتخاب کردند.
نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب،‌ حقوق و دستمزد و پرسنلی از حوزه منابع انسانی مجموعه دیدگاه نیز انتخاب دیگر مدیران دانشگاه محقق اردبیلی برای ایجاد تحول در فرآیندهای سازمانی و کارآمدی ساختارها بوده‌ است.
لازم به ذکر است که نرم‌افزار دیدگاه همراه نیز از سوی مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی برای ایجاد بهره‌وری بیشتر در ساختار اداری دانشگاه تهیه شده ؛ چراکه این ابزار به مدیران امکان می‌دهد تا بدون وابستگی زمانی و مکانی به مجموعه‌ای از امکانات نرم‌افزار مکاتبات دسترسی داشته باشند و مسئولیت‌های خود را با سهولت هرچه بیشتر انجام دهند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را جناب آقای علی قاسم‌پور از سوی چارگون برعهده دارد.

اشتراک گذاری :