پرش به محتوای اصلی

دیدگاه در بستر وب

مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، به عنوان یک نرم‌افزار یکپارچه سازمانی در دو بستر وب و همراه ارائه شده است. این مجموعه نرم افزاری شامل بیش از سی نرم‌افزار کاربردی در حوزه‌های اتوماسیون اداری، منابع‌انسانی، مالی، لجستیک و مدیریت فرآیندها است.

سادگی کاربری در عین دارا بودن قابلیت‌های فراوان، یکپارچگی در سطوح فرآیندها و داده‌ها، انعطاف‌‌پذیری و قابلیت بومی‌سازی در کسب و کارهای گوناگون، مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه را متمایز ساخته است.

مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه در بستر وب

نگاه مدرن به تعاملات سازمانی و همچنین تجربه پیاده‌سازی در صدها سازمان گسترده‌ نیز از دیگر ویژگی‌های بارز مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه بشمار می‌آید.

 

فناوری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

مزیت‌های مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

مزیت‌‌های نسل جدید نرم‌افزارهای دیدگاه (دیدگاه 5)