نرم‌افزارهای دیدگاه در گروه راهبران اقتصادی آرمان نصب می‌شوند

گروه راهبران اقتصادی آرمان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری، در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.
محمد زارعی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: گروه راهبران اقتصادی آرمان با خرید نرم‌افزارهای مدیریت اسناد و مدیریت جلسات در حوزه اتوماسیون اداری، سرویس ارسال و دریافت ایمیل و فکس و سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی در حوزه زیرساخت دیدگاه5 ، همکاری خود با چارگون را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: با استفاده از سیستم مدیریت جلسات می‌توان از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار شد؛ بطوریکه این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون، نرم‌افزار مدیریت جلسات، ابزاری موثر به منظور نگهداری آرشیو اطلاعات سوابق و مصوبات جلسات سازمان‌هاست.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون، سرکار خانم مهسا اشرفی بر عهده دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره گروه راهبران اقتصادی آرمان می‌توانید به آدرس اینترنتی www.aics.ir مراجعه کنید.