سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع پتاس‌ خور و بیابانک) با خرید لیسانس و ارائه خدمات، نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار مدیریت فرآیندها همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تاکنون نرم‌افزارهای مکاتبات از راهکار اتوماسیون اداری، نرم‌افزار مدیریت فرآیندها و سرویس‌های دریافت و ارسال فکس و تبادل اطلاعات درون سازمانی sync را از مجموعه دیدگاه خریداری کرده ‌است.
این سازمان علاوه‌ بر خرید و جایگزینی نسل جدید مکاتبات 5 برای حدود 90 کاربر اصلی در ساختار اداری خود از نرم‌افزار مدیریت فرآیندها برای ایجاد یک رویکرد جدید مدیریتی نوین و یکپارچگی و همسوسازی کلیه فعالیت‌های سازمان، بهره خواهد برد.
نرم‌افزار BPMS دیدگاه به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از فناوری و ابزارهای نوین اطلاعاتی، شبکه به هم پیوسته‌ای از فعالیت‌ها با ارزش افزوده بالا را در ساختار اداری خود، اجرایی کند.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مصطفی حصامی برعهده دارد.

اشتراک گذاری :