شرکت داروسازی خوارزمی با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری به جمع مشتریان چارگون پیوست.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

علیرضا کشاورز- کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت داروسازی خوارزمی در نخستین همکاری خود با چارگون، بهره‌برداری از دیدگاه همراه و نرم‌افزار مکاتبات 5 از راهکار اتوماسیون اداری را برگزیده است.
وی با بیان اینکه در مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه، مفهوم اتوماسیون اداری، محدوده گسترده‌ای از تعاملات را در برمی‌گیرد، گفت: سیستم‌های مختلف راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه، علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها در گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، مدیریت زمان پرسنل، مدیریت کارها، جلسات و اطلاعات سازمان را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.
کارشناس فروش محصول چارگون خاطرنشان کرد: نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه با مستندسازی فرآیندهای اداری امکان دسترسی مدیران و کارکنان به عملیات روزمره سازمانی را فراهم می‌کند و پاسخ‌گویی به مخاطبان و مراجعین را سرعت می‌دهد.
لازم به ذکر است؛ این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای علی قاسم‌پور برعهده دارد.

اشتراک گذاری :