شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت OICO با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای مجموعه دیدگاه برای توسعه همکاری با چارگون گامی نو برداشت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

حمیدرضا ترکمان، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت OICO پیش از این تجربه بهره‌گیری از نرم‌افزارهای متنوع راهکار منابع انسانی دیدگاه را در کارنامه خود دارد .
وی ادامه داد: مدیران این شرکت در اقدامی تازه، نرم‌افزارهای BPMS و  نرم‌افزارهای ارزیابی عملکرد و نظرسنجی از راهکار منابع انسانی را برای نصب و استقرار در مجموعه خود برگزیده‌اند.
به گفته کارشناس فروش محصول چارگون، در حال حاضر نرم‌افزارهای پرسنلی، آموزش، حضورو غیاب، ارزیابی عملکرد و نظرسنجی از راهکار منابع انسانی، BPMS و نرم‌افزار فرم‌ها از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه در شرکت صنایع نفت OICO راه‌اندازی شده‌اند.
لازم به یادآوری است که از سوی چارگون مدیریت این پروژه به جناب آقای مصطفی حصامی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :