شهرداری باغستان با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه مالی، منابع انسانی و لجستیک همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

میلاد پاکنژاد- کارشناس فروش محصول در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون گفت: شهرداری باغستان از مشتریان قدیمی چارگون است که نرم‌افزارهای متعددی از مجموعه دیدگاه با هدف تحول در ساختار اداری و منابع انسانی آن راه‌اندازی شده است.
وی ادامه داد: مدیریت شهرداری باغستان جهت تکمیل نرم‌افزارهای دیدگاه در این مجموعه در اقدامی تازه، نرم‌افزارهای حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی و خرید تدارکات از راهکار لجستیک و همچنین نرم‌افزارهای بودجه و اعتبارات، حسابداری مالی، خزانه‌داری و قراردادها از راهکار مالی را برای نصب و استقرار برگزیده‌ است.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه نرم‌افزارهای راهکار مالی دیدگاه در بستری مستقل؛ اما دارای قابلیت یکپارچگی با سایر زیرسیستم‌ها همه فرآیندهای امور مالی سازمان‌های مشتری را پوشش می‌دهند.
به گفته وی، ‌نرم‌افزارهای راهکاری مالی دیدگاه، امکانات گسترده‌ای برای پوشش تبادل اطلاعاتی میان عملیات تخصصی با سیستم‌های مالی و سایر سیستم‌های پردازش تراکنش (TPS) سازمان را داراست.
لازم به ذکر است که مدیریت این پروژه را جناب آقای مصطفی حصامی از سوی چارگون برعهده دارد.

اشتراک گذاری :