موسسه اعتباری کاسپین با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، موسسه اعتباری کاسپین از مشتریان قدیمی چارگون است که کاربران آن، تجربه بهره‌برداری از نرم‌افزارهای دیدگاه را دارند. کارشناسان استقرار شرکت چارگون پیش از این، نرم‌افزارهای مکاتبات 5 از راهکار اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه و همچنین سرویس‌های ارسال و دریافت فکس و ایمیل را در این مجموعه پیاده‌سازی کرده بودند.
ایجاد تحول در فرآیندهای اداری و مکاتبات، ‌ایجاد بستری آسان برای دسترسی مدیران به کارتابل‌های خود و انجام امور روزانه بدون وابستگی زمانی و مکانی از طریق دیدگاه همراه را می‌توان از مهمترین اهداف موسسه اعتباری کاسپین از خرید این محصول دانست.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه را از سوی چارگون سرکار خانم مهسا اشرفی برعهده دارد.

اشتراک گذاری :