شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه، همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

سید مجتبی سجادی‌نیا- کارشناس انفورماتیک شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸  به روابط عمومی چارگون گفت: بیش از 2 سال است که 80 کاربر اصلی در شرکت مادر و زیرمجموعه‌های آن از نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه برای ساماندهی حوزه اتوماسیون اداری و به ویژه مدیریت اسناد و مکتوبات داخلی و خارجی استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار مکاتبات دیدگاه علاوه بر حذف کاغذ از ساختار اداری و مکانیزه کردن مکاتبات در پیگیری نامه‌ها، آرشیو و متمرکز آنها و همچنین مدیریت اسناد موجب پویایی و تحول آفرینی در ساختار اداری شرکت‌ها شده است.
به گفته وی، در حال حاضر دبیرخانه شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ و دبیرخانه‌های شرکت‌های زیرمجموعه آن از طریق سرویس تبادل اطلاعات برون سازمانی ECE و LINK دیدگاه با یکدیگر مرتبط هستند.
کارشناس انفورماتیک شرکت خدمات پشتیبانی مهر ۷۸ همچنین به خرید نرم‌افزار دیدگاه همراه برای مدیران این مجموعه اشاره کرد و افزود: تجربه قبلی یکی از مدیران شرکت در استفاده از دیدگاه همراه و همچنین آشنایی با مزیت‌های این نرم‌افزار، انگیزه‌بخش همکاری بیشتر با چارگون بود.
سجادی‌نیا خاطرنشان کرد: با خرید دیدگاه همراه و ارائه آن به مدیران ارشد و تصمیم‌ساز شرکت در نظر داریم تا زمینه دسترسی همیشگی آنها به کارتابل‌هایشان را فراهم کنیم تا بتوانند در صورت لزوم بدون حضور در شرکت به نامه‌ها و درخواست‌های روزانه خود رسیدگی کنند.
وی یادآورشد: ‌دیدگاه همراه، ابزاری مناسب و کاربردی برای مدیران است که در روانی و پویایی امور اداری تاثیر بسزایی دارد.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون به سرکار خانم شهرزاد فتاحی واگذار شده است.

اشتراک گذاری :