شرکت پتروپارس با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم افزار دیدگاه همراه، دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت پتروپارس که پیش از این نیز از نرم‌افزارهای متنوع مجموعه دیدگاه بهره برده، این بار نیز با خرید دیدگاه همراه، همکاری خود با شرکت چارگون را توسعه داده است.
وی ادامه داد: دیدگاه همراه این امکان را به مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل کار خود و در هر زمان دلخواه، بتوانند به امور مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.
به گفته کارشناس فروش محصول، ویژگی بارز دیدگاه همراه را می‌توان عدم وابستگی زمانی و مکانی به دسترسی اطلاعات دانست.

اشتراک گذاری :