شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

yed

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

آتنا صاحب پناه، کارشناس فروش محصول با اشاره به سابقه همکاری با شرکت توزیع برق استان یزد به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت توزیع برق استان یزد پیش از این با خرید سرویس‌های مدیریت جلسات و کارها، مکاتبات، ایمیل و فکس و ‌ECE و نرم‌افزار مدیریت فرآیندها (BPMS) از حوزه اتوماسیون اداری با چارگون همکاری داشته است.
به گفته وی، شرکت توزیع برق استان یزد با هدف دسترسی به اطلاعات بدون وابستگی زمانی و مکانی نرم‌افزار دیدگاه همراه چارگون را خریداری کرده‌ است.
گفتنی است همزمان با تشکیل شرکتهای توزیع برق استانی در سراسر کشور شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در سال 1371 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون زیر نظر شرکت توانیر به انجام وظیفه ادامه می‌دهد. وب سایت اینترنتی این شرکت با آدرس https://www.yed.co.ir/ در دسترس است.

اشتراک گذاری :