پرش به محتوای اصلی

سازمان تأمین اجتماعی

سازمان‌ تأمين‌ اجتماعی، با بیش از ۷۰ هزار پرسنل در شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور، يک نهاد عمومی غيردولتی بين نسلی، جامع‌ترين و محوری‌ترين ارائه‌دهنده حمايت‌های قانونی تأمين اجتماعی مبتنی بر اصول بيمه‌های اجتماعی است. اين نهاد، دارای استقلال اداری و مالی است و بر اصل سه‌جانبه‌گرايی کارگر، کارفرما و دولت اتکاء دارد.

استانداردسازی فرآیندهای مدیریت سرمایه‌های انسانی سازمان تامین اجتماعی با نرم‌افزارهای دیدگاه

محاسبه و پرداخت تمام مزایای انگیزشی پرسنل مبتنی بر ارزیابی عملکرد در لایه‌های سازمانی، گروهی و فردی

اثربخشی راهکار مدیریت منابع انسانی دیدگاه در سازمان تأمین اجتماعی

دکتر رحیم اردلان، معاون سابق مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی

تطابق و تناسب با نیازهای سازمان و استاندارد مناسب برای پوشش انواع فرآیندهای سفارشی از ویژگی‌های سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه است.

محورهای همکاری سازمان تأمین اجتماعی با چارگون

راهکار سیستم‌های جامع مدیریت منابع انسانی دیدگاه

در حال حاضر زیرسیستم‌های تشکیلات سازمانی، پرسنلی، حقوق و دستمزد، ارزیابی عملکرد، حضور و غیاب، جذب و استخدام، آزمون و توسعه و رفاه از مجموعه دیدگاه در سازمان تأمین اجتماعی عملیاتی شده‌اند و فرآیندهای مدیریت سرمایه انسانی برای بیش از ۷۰ هزار نفر کارکنان این سازمان در بستر این نرم‌افزارها انجام می‌شود.