شرکت آرین ماهتاب‌گستر با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب و عملیاتی‌سازی نرم‌افزار دیدگاه همراه دامنه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اکرم اهوراکی- مدیر فناوری اطلاعات شرکت آرین ماهتاب‌گستر در گفت‌وگویی با روابط عمومی چارگون گفت: نرم‌افزارهای دیدگاه به دلیل انسجام و یکپارچگی از کارآمدی و تاثیرگذاری خوبی در تحول ساختارهای اداری و منابع انسانی برخوردارند.
وی با تاکید بر تمرکز بیشتر چارگون بر امر پشتیبانی سازمان‌های مشتری تاکید کرد: نرم‌افزارهای دیدگاه به ویژه در حوزه اتوماسیون اداری از انعطاف‌پذیری خوبی برخوردار است و در شرکت ما و نزد حدود 80 کاربر داخلی نیز به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرم‌افزارهای انبار و حسابداری انبار از راهکار لجستیک، نرم‌افزارهای پرسنلی، حضوروغیاب، فرم گردش اداری و حقوق و دستمزد از راهکار منابع انسانی و نرم‌افزار مکاتبات 5 و سرویس‌های فکس،ایمیل و ECE وLINK از راهکار اتوماسیون اداری در شرکت آرین ماهتاب‌گستر نصب و راه‌اندازی شده‌اند.
مدیر فناوری طلاعات شرکت آرین ماهتاب‌گستر، مزیت‌های دیدگاه همراه را ارزش افزوده‌ای برای سازمان‌های مشتری دانست و افزود: امکان دسترسی مدیران به پیشخوان سازمانی خود و انجام امور روزمره و پرکاربرد، مزیتی است که دیدگاه همراه در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
گفتنی است مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مصطفی حصامی برعهده دارند.

اشتراک گذاری :