شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به جمع استفاده کنندگان دیدگاه همراه پیوست.

دیدگاه همراه در دست مدیران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

به گزارش روابط عمومی چارگون، حسب قانون استقلال شرکت‌های توزیع در استان‌ها، مصوب مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرای آن توسط هیات دولت شرکت‌های توزیع نیروی برق استان تهران به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، شرکت توزیع نیروی برق نواحی (‌جنوب و شرق‌) استان تهران، شرکت توزیع نیروی برق غرب استان تهران تبدیل شد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

وب سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با آدرس https://www.tbtb.co.ir/fa/home در دسترس است.

اشتراک گذاری :