شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در جمع مشتریان چارگون قرار گرفت.

حضورشرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در جمع مشتریان چارگون

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۷۱ بر اساس سیاستهای وزارت نیرو به صورت سهامی خاص تشکیل و مسئولیت توزیع نیروی برق در استان را عهده‌دار شد.
در حال حاضر ۱۴ پست فوق توزیع به ظرفیت ۶۶۵ مگاولت آمپر و یک پست انتقال چهارصد به شصت و سه کیلو ولت با ظرفیت ۴۵۰ مگاولت آمپر، تاسیسات زیربار شرکت توزیع را تامین می‌کند.
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با هدف حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، برق‌رسانی با استفاده از انرژی خورشیدی را در دستور کار خود قرار داده است.
وب سایت شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری ‌با آدرس www. chb-edc. ir در دسترس است.

اشتراک گذاری :