پرش به محتوای اصلی

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با هدف تحقق پتانسیل‌های کشور در زمینه انرژی برق‌آبی (به خصوص سدهای بزرگ) و توسعه تأسیسات ذخیره و انتقال آب تأسیس شده‌است. این شرکت که از لحاظ ساختاری زیر مجموعه وزارت نیرو محسوب می‌شود کارفرمای اصلی طرح‌های برق‌آبی بزرگ، متوسط و کوچک است و از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۸ تاکنون توانسته بیش از ۶۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور اضافه کند.

نرم‌افزارهای دیدگاه و تسهیل ارتباطات اداری در آب و نیرو

تسهیل ارتباطات و مکاتبات سازمانی با واحدهای اداری مستقر در محل‌های پراکنده پروژه‌های سدسازی در سراسر کشور

اثربخشی نرم‌افزارهای دیدگاه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مهندس شهریار کاشانی مدیر IT شرکت آب و نیروی ایران

ما از سال ۱۳۸۲ در حال همکاری با چارگون هستیم و استفاده از سیستم‌های تحت وب اتوماسیون اداری و منابع انسانی موجب شد فرایندهای مکاتبات و مراسلات اداری با بهره‌وری بالاتری انجام شود.

محورهای همکاری شرکت منابع آب و نیروی ایران با چارگون

حوزه اتوماسیون اداری

نرم‌افزار‌های مکاتبات اداری، مدیریت اسناد و نرم‌افزار جلسات و نرم‌افزار کارها از نسخه ۵ دیدگاه بخشی از سیستم های راهکار اتوماسیون اداری چارگون است که در حال حاضر در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نصب و پیاده‌سازی شده است. اپ مکاتبات دیدگاه همراه، سیستم‌های ارسال الکترونیک فکس، ECE و ایمیل نیز از ماژول‌های جانبی این حوزه است که در این مجموعه استفاده می‌شود.

حوزه سیستم‌های یکپارچه مدیریت منابع انسانی

سیستم تشکیلات سازمانی دیدگاه به عنوان نرم‌افزار پایه‌ای حوزه مدیریت جامع منابع انسانی به شرکت آب و نیرو ارایه شده و با تکیه به آن سیستم‌های پرسنلی، حضور و غیاب، پیشنهادات، و سیستم‌های حوزه رفاه از جمله مهمانسرا و نرم‌افزار وام  در این مجموعه در حال بهره‌برداری هستند.

نرم‌افزارهای حوزه لجستیک

نرم‌افزارهای حوزه لجستیک دیدگاه از جمله سیستم‌های اموال و دارایی‌های ثابت، انبارداری و حسابداری انبار، خرید و تدارکات نیز برای مدیریت مکانیزه و پکپارچه فرآیندها در شرکت‌ توسعه آب و نیروی ایران در حال بهره‌برداری است.

درباره مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه

 

مقاله‌های مرتبط با اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیند:

اتوماسیون اداری هوشمند در نسبت با RPA و هایپراتوماسیون

معماری جدید زاگرس و نسل جدید نرم‌افزارهای دیدگاه

امکانات و قیمت سیستم اتوماسیون اداری چارگون

اتوماسیون اداری و نرم افزار BPMS چه نسبتی باهم دارند؟

اتوماسیون اداری چیست؟

هایپر اتوماسیون چیست؟