شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان با خرید فروش لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای دیدگاه همکاری خود با چارگون را توسعه داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

مرتضی خلیل آبادی- کارشناس منابع انسانی شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان به روابط عمومی چارگون گفت: برای جلوگیری از جزیره‌ای شدن، تعدد نرم‌افزارها در شرکت و بهره‌برداری از قابلیت‌های یکپارچگی نرم‌افزارهای دیدگاه، تصمیم گرفتیم تا سایر نیازهایمان را از طریق این مجموعه برطرف کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پس از بررسی و تحقیق درباره انواع نرم‌افزارهای سازمانی‌، شرکت چارگون و مجموعه دیدگاه را‌ به دلیل پشتیبانی خوب و پیگیرانه برای همکاری مجدد برگزیدیم.
کارشناس منابع انسانی شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان، روان‌سازی و تحول‌آفرینی در افزایش بهره‌وری را مهمترین نیازهای این شرکت دانست و افزود: خوشبختانه بیش از 90 درصد نیازها را از طریق نرم‌افزارهای دیدگاه برطرف کرده‌ایم.
به گفته وی، درحال حاضر 110 پرسنل شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان کاربر مجموعه دیدگاه هستند و از قابلیت‌های آن در ساختار اداری و منابع انسانی و همچنین پیشبرد پروژه‌ها و برنامه‌های راهبردی شرکت، استفاده می‌کنند.
خلیل آبادی تاکید کرد: شرکت سمت و سو توسعه ایرانیان علاوه بر نرم‌افزار حضور و غیاب و پرسنلی، نرم‌افزارهای مدیریت جلسات، کارها، مکاتبات، دیدگاه همراه، سرویس ارسال و دریافت ایمیل و فکس را از مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه خریداری و عملیاتی کرده است.
گفتنی است؛ مدیریت این پروژه از سوی چارگون را جناب آقای مهدی راد برعهده دارد.

اشتراک گذاری :