شرکت سوپا در جمع مشتریان چارگون قرار گرفت

شرکت سوپا با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون جای گرفت.

محمد زارعی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت سویا از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه نرم‌افزار مکاتبات 5 و سرویس دریافت و ارسال ایمیل را خریداری کرده است.
وی ادامه داد: مفهوم اتوماسیون اداری در مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، تعاملات و فرآیندهای فراوانی را در سازمان دربرمی‌گیرد که علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها و تعاملات مورد نیاز برای تولید و گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، مدیریت زمان پرسنل، کارها، جلسات و اطلاعات سازمان را نیز مکانیزه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: نرم‌افزار مکاتبات اداری دیدگاه نیز با فراهم کردن امکان دسترسی مدیران و کارکنان به چرخه عملیات روزمره و تحلیل فرآیندهای سازمان، علاوه بر شفاف‌سازی، بهینه‌سازی چرخه‌ها و مستندسازی آنها را به همراه دارد.
گفتنی است جناب آقای علی قاسم‌پور ازسوی چارگون مدیریت این پروژه را بر عهده دارد.