شرکت سوپا با خرید لیسانس و ارائه خدمات نصب، آموزش و عملیاتی‌سازی نرم‌افزارهای حوزه اتوماسیون اداری در فهرست مشتریان چارگون جای گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محمد زارعی، کارشناس فروش محصول به روابط عمومی چارگون گفت: شرکت سویا از راهکار اتوماسیون اداری دیدگاه نرم‌افزار مکاتبات 5 و سرویس دریافت و ارسال ایمیل را خریداری کرده است.
وی ادامه داد: مفهوم اتوماسیون اداری در مجموعه نرم‌افزاری «دیدگاه»، تعاملات و فرآیندهای فراوانی را در سازمان دربرمی‌گیرد که علاوه بر پشتیبانی کامل فرآیندها و تعاملات مورد نیاز برای تولید و گردش نامه‌ها و مکتوبات اداری، مدیریت زمان پرسنل، کارها، جلسات و اطلاعات سازمان را نیز مکانیزه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: نرم‌افزار مکاتبات اداری دیدگاه نیز با فراهم کردن امکان دسترسی مدیران و کارکنان به چرخه عملیات روزمره و تحلیل فرآیندهای سازمان، علاوه بر شفاف‌سازی، بهینه‌سازی چرخه‌ها و مستندسازی آنها را به همراه دارد.
گفتنی است جناب آقای علی قاسم‌پور ازسوی چارگون مدیریت این پروژه را بر عهده دارد.

اشتراک گذاری :