مدیر مالی شهرداری اندیشه تاکید کرد: کسب عنوان شهرداری برتر الکترونیکی کشور را مرهون زحمات شرکت چارگون و همکاران می‌دانیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت چارگون، در ششمین گردهمایی سالانه مشتریان چارگون که 18 دیماه در مرکز همایش¬های برج میلاد تهران برگزار شد، نشان سازمان الکترونیکی برگزیده با ارزیابی‌های صورت گرفته از سازمان‌های کاربر مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه به شهرداری اندیشه تعلق گرفت.
علیرضا کمیلی‌فر، مدیر مالی شهرداری اندیشه به نمایندگی از این سازمان این نشان را دریافت. او در سخنانی تاکید کرد: مایه مباهات ماست که شهرداری اندیشه از بین 1113 شهرداری به عنوان شهرداری الکترونیکی برگزیده انتخاب شده است؛ همچنین افتخار می‌کنیم که در بین 1200 مشتری شرکت چارگون موفق به دریافت نشان برتر الکترونیکی شده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: زحمات و تلاش‌های دوستان و همکارانمان در شرکت چارگون و واحد آی‌تی شهرداری اندیشه را عامل کسب این موفقیت‌ها می‌دانیم.
بنابراین گزارش، شهرداری اندیشه از جمله کاربران مجموعه نرم‌افزارهای دیدگاه است که تاکنون نرم‌افزارهای مختلف از راهکارهای اتوماسیون اداری، لجستیک، مالی، منابع انسانی، زیرساخت، پایشگر، دیدگاه همراه در آن استقرار یافته‌اند.
معیارهای انتخاب سازمان الکترونیکی برگزیده را مجموعه‌ای از ویژگی‌های کمی و کیفی شامل چگونگی استقرار سیستم‌ها، میزان بهره‌برداری از نرم‌افزار در سطوح مختلف سازمانی، میزان بومی‌سازی دانش نرم‌افزار در سازمان، رویکرد توسعه سیستم‌ها و همچنین ضریب نفوذ سیستم‌ها در سازمان‌ها، تشکیل داده است.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

اشتراک گذاری :