«شهرداری خرمدره» با عقد قرارداد فروش و استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، فکس و ECE ، به لیست مشتریان چارگون اضافه شد.

«شهرداری خرمدره» در فهرست مشتریان چارگون قرار گرفت.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

خرمدره از شهرهای استان زنجان است. حجم بالای مکاتبات و مزیت تحت وب بودن نرم‌افزارهای «دیدگاه»، دلیل اتتخاب شرکت چارگون به عنوان پیمانکار این پروژه در شهرداری خرمدره بوده است. ضمن اعلام مسرت از شروع این همکاری، امیدواریم تعامل مثبت و سازنده‌ای در راستای این پروژه با کارکنان سختکوش شهرداری خرمدره داشته باشیم.

اشتراک گذاری :