تیم فنی چارگون مهرماه را با استقرار نهایی چندین پروژه در سازمان‌های شرکت‌های مشتری به پایان رساند.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

به گزارش روابط عمومی چارگون، تیم واحد استقرار شرکت در شرکت کوبل دارو توانست با مدیریت جناب آقای مصطفی حصامی استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، فکس، ، ECE، دیدگاه همراه را به پایان رساند.
سرکار خانم شهرزاد فتاحی، مدیر پروژه چارگون استقرار نرم‌افزارهای مکاتبات، فکس، انبار، خرید و تدارکات در شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد و نصب نرم‌افزارهای مکاتبات، فکس، دیدگاه همراه را در شرکت نوسازی و عمران اکباتان با موفقیت به پایان رساند.
سرکار خانم مهسا اشرفی دیگر عضو تیم فنی چارگون نیز پروژه‌های استقرار نرم‌افزارهای دیدگاه 5، فکس، مدیریت کارها، مدیریت جلسات در شرکت آریا ترانسفو قدرت و عملیاتی کردن نرم‌افزارهای پرسنلی، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد، انبار، اموال در بانک مشترک ایران و ونزوئلا را با موفقیت به پایان برد.
جناب آقای ابراهیم قلی پور نیز عملیاتی کردن نرم‌افزارهای پرسنلی، تشکیلات، حقوق و دستمزد، وام، مهمانسرا، بیمه و بهداشت در بانک آینده را با موفقیت اجرایی کرد.

اشتراک گذاری :