کارشناس مسئول استقرار مدیریت فرآیندهای چارگون از برگزاری نشست بررسی چگونگی عملیاتی‌سازی فرآیند جذب و استخدام در شرکت زمزم ایران با حضور کلیه نمایندگان اداری استانهای این شرکت خبر داد.

همکاران واحد مشاوره فروش جهت ارائه خدمات مشاوره درحوزه‌های مختلف نرم‌افزاری آمادگی دارند.

محسن سیف محمدی در گفت‌وگو با روابط عمومی چارگون گفت: شرکت زمزم دارای پراکندگی جغرافیایی بسیاری است و تقریبا در سراسر کشور نمایندگی‌های استانی دارد.
وی ادامه داد: از آنجا که عملیات جذب و استخدام نیروی انسانی این شرکت در سازمان مرکزی مستقر در تهران انجام می‌شود، مدیران این شرکت تصمیم دارند تا با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار BPMS دیدگاه، فرآیند کارآمد و موثری را برای تسهیل عملیات جذب نیرو و مکانیزه کردن آن انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: چارگون با استفاده از راهکار مدیریت فرآیندها به نمایندگی‌های استانی شرکت زمزم کمک می‌کند تا در فرآیندی شفاف و آسان، درخواست جذب نیرو مورد نظر خود را به سازمان مرکزی ارسال کنند.
به گفته کارشناس مسئول استقرار مدیریت فرآیندهای چارگون، پس از ارسال درخواست جذب نیرو، نمایندگی‌های استانی می‌توانند به جذب و گزینش نیروهای مورد نظر خود، اقدام کنند و در مرحله پایانی، اطلاعات گردآوری شده را برای تعیین نتیجه گزینش به سازمان مرکزی ارسال کنند.
وی تاکیدکرد: طراحی فرآیندهای مورد نیاز شرکت پروژه‌ای سنگین بود که خوشبختانه به سرانجام رسید و به زودی توسط محمد اکبری- کارشناس استقرار مدیریت فرآیندها عملیاتی خواهد شد.
گفتنی است؛ شرکت زمزم از جمله مشتریان قدیمی چارگون است که از محصولات متنوع مجموعه نرم‌افزاری دیدگاه مانند نرم‌افزار کارها، مکاتبات، فرم‌ها، رهگیری نامه از طریق پیامک سرویس ارسال و دریافت فکس و ایمیل و دیدگاه همراه بهره می‌برد.

اشتراک گذاری :